joensuun siniristi ry

Joensuun Siniristi ry on yhdistys, joka tuottaa sosiaalihuoltolain mukaista päihdepalvelujen päivä- ja iltatoimintaa sekä ryhmämuotoista sosiaalista kuntoutusta Joensuussa. Merkittävässä roolissa päivätoimintakeskuksen arjessa on yhteisöllisyys, vertaistuen löytäminen sekä yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden tunteen lisääminen.

Yhdistys pyrkii tukemaan kansalaisia terveisiin elämäntapoihin. Yhdistyksen toiminta-ajatukseen kuuluu päihteettömyyden tukeminen, ennaltaehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö sekä pyrkimys ohjata asiakkaita kohti päihteetöntä ja terveellistä elämäntapaa. Päivätoimintakeskus on kaikesta syrjinnästä vapaa alue ja toimimme turvallisen tilan -periaatteiden mukaisesti.

Yhdistyksen toiminta-ajatus nousee kristillisestä ihmiskäsityksestä. Toiminnan perustana toimii kristilliset arvot. Toiminnan tärkeimpiä lähtökohtia ovat asiakkaan tasa-arvoinen kohtaaminen sekä ihmisarvon kunnioitus. Yhdistyksen toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta. Toimintaa ohjaa tavoitteellinen ammatillinen, kuntoutusta ja päihteettömyyttä tukeva näkökulma.

Joensuun Siniristi ry on valtakunnallisen Sininauhaliitto ry:n jäsenjärjestö.