Yhdistyksen historia

Yhdistys aloitti toimintaansa jo vuoden 1989 alussa, mutta viralliset avajaiset pidettiin 7.3.1989. Toiminnan malliksi haettiin valtakunnallisen Sininauhaliiton kriteerit kristillisestä päihdetyöstä. Yhdistyksen tarkoituksena oli tarjota päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiville raitista ja sosiaalista elämäntapaa kannustava toimintaympäristö. Perustajajäseninä oli henkilöitä vapaakirkosta, helluntaiseurakunnasta, adventtiseurakunnasta, ev. lut. seurakunnasta sekä ortodoksisesta seurakunnasta.

Käytännössä yhdistyksen toiminta toteutettiin päivätoimintakeskuksena, jossa oli mahdollisuus yhdessä oloon, tuen saamiseen ja ajan viettämiseen selvinpäin. Toiminta perustui jo toiminnan alkuaikoina kristilliseen ihmiskäsitykseen jokaisesta ihmisestä arvokkaana yksilönä taustoista riippumatta. Sisäänpääsyn ainoa ehto oli tulla selvin päin.

Joensuussa päiväkeskustoiminnan tarve liittyi tuolloin myös asunnottomiin alkoholisteihin, joiden asumispaikkana toimi yömaja. Yömaja oli päivisin suljettu ja asukkaat viettivät aikaansa kuka missäkin. Päiväkeskus tarjosi mahdollisuuden viettää aikaa myös sisätiloissa. Päiväkeskuksen
perustoimintoihin kuului alusta asti omakustannushintainen ruokailu-, sauna- ja pyykinpesumahdollisuus. Hengellisenä tarjontana oli seurakuntien aamunavaukset aamupäivisin.

Joensuun kaupungin ylläpitämä yömaja lakkautettiin 90-luvun alkupuolella. Kaupunki tarjosi sen asukkaille erilaisia asumisvaihtoehtoja, kuten hoitokoteja, tukiasuntoja ja kaupungin vuokra-asuntoja. Päiväkeskustoimintaan ja sen kävijämäärään se ei oleellisesti vaikuttanut. Yksinäisyys ja työttömyys toi mukanaan kuitenkin uusia ongelmia (mm. mielenterveysongelmat) jotka lisäsivät päiväkeskuksen olemassaolon tarvetta. Yömajatoiminta (Asumisen tukipiste) käynnistettiin uudelleen 2010-luvun alkupuolella.

Siniristillä on historiansa aikana ollut toimipisteitä mm. keskustassa ja Penttilässä. Penttilässä toimintaa järjestettiin toistakymmentä vuotta ja se päättyi keväällä 2013. Toiminnan päälinjaukset määriteltiin uudelleen Joensuun kaupungin siirtyessä toiminnan päärahoittajaksi ostopalvelusopimuksen kautta. Elokuusta 2013 saakka päiväkeskus on toiminut nykyisellä paikallaan Antinkujalla. Tuolloin toiminta on rahoittajan toimesta määritelty uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomaksi.

Alkuvaiheessa yhdistyksen toiminta perustui pitkälti vapaaehtoistyöhön, ja se oli myös osana toiminta-aktiviteettia. Yhdistyksellä on alusta asti ollut palkattuna vastaava toiminnanohjaaja (myöh. toiminnanjohtaja). Vapaaehtoistyön lisäksi eri tehtäviin palkattiin tekijöitä työllisyysvaroin (työkokeilu, työelämävalmennus ja palkkatuki). Yhdistyksessä on suoritettu myös yhdyskuntapalveluja, koevapautta sekä opiskelijoiden työharjoittelujaksoja.

Toiminnanohjaajina oli aluksi henkilöitä, jotka olivat aktiivisesti seurakuntien toiminnassa mukana. Toiminnanohjaajan tehtäviä on hoitanut päiväkeskuksen historian aikana yli kymmenen eri henkilöä. Myöhemmin toiminnanohjaajina sekä nykyisin toiminnanjohtajana on toiminut henkilöitä, joilla on sosiaalialan johtotehtäviin vaadittava soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito. Nykyinen toiminnanjohtaja on työskennellyt tehtävässään siitä saakka kun toiminta käynnistyi Antinkujalla elokuussa 2013.

Yhdistyksen toimintaa on alusta saakka johtanut jäsenistön valitsema hallitus, jonka valtuuttamana toiminnanohjaaja tai -johtaja on toiminut. Toiminnan alkuaikoina hallituksen jäsenistö on valittu pääasiassa seurakuntien työntekijöiden, aktiivisten jäsenien ja vapaaehtoistyöntekijöiden keskuudesta. Antinkujalle siirtymisen ja ammatillisten toimintalinjausten muutosten jälkeen hallitukseen on pyritty löytämään erityisesti sosiaali- ja terveyshuollon, kansalaistoiminnan ja diakoniatyön ammattilaisia sekä kokemusasiantuntijoita. Hallituksen rooli on ollut yhdistystoiminnan päälinjoista vastaaminen ja talouden seuranta.